Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 24.5.2016

27. 5. 2016

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

 

Oblastní spolek Středočeský

 

zápis z mimořádné schůze výboru  OS , která se konala dne 24.5.2016  od 19.30 hod. v restauraci ,, U Vandasů ‘‘v Oborách.

Přítomni: viz prezenční listina

Program: 1) zahájení

                  2) projednání závodu Erlangen 1

                 3) volba sportovní Jury OS

                 4) různé – změny v OS , finance atd….

                 5) diskuse

                 6) závěr

1)  zahájení provedl  předseda OS P.Lundák , který přivítal přítomné členy výboru.

     Omluvil jednatele OS J. Lapáčka , který se nemohl zúčastnit z pracovních důvodů.

 

2) závod Erlangen 1 – 15.5.2016. Při přípravě a manipulaci s vypouštěcím zařízením závodních boxů před vypuštěním došlo omylem jednoho z řidičů k vypuštění cca 120 ks holubů ze 7 boxů. Na závod bylo nasazeno 1.749 ks holubů. Vzhledem k tomu , že ulétla více než 2% nasazených holubů , dle   § 12 , odst.4 , písmeno e  závodního řádu musí dojít ke zrušení výše uvedeného závodu.Došlo jednoznačně k selhání lidského faktoru a byla přijata opatření , aby se to již  neopakovalo.

 

 3) po krátké diskusi byla jednomyslně zvolena a schválena sportovní jury OS , která bude zajišťovat a konzultovat starty závodů , příp.měnit termín závodů kvůli nepřízni počasí aj.

Složení jury : Petr Husák , Bedřich Růžička a Pavel  Lundák.

 

4) Pavel Lundák podal informaci , že již provedl na dopr.odboru MěÚ Dobříš změnu v TP vozidla – je již zapsána změna sídla OS – Drhovy č.65. Také vydán nový „ malý „ TP.

Probíhají  platby na jednotlivé závody a pokladníkovi OS jsou průběžně vyúčtovávány.

 

5) zrušení závodu Erlangen se promítne také do soutěží OS a nadoblastních . V krátké diskusi se členové výboru OS dohodli , že do KT ČS bude zařazen závod Amberg 5 a do kategorie ročních holubů závod Kupferzell 2.

 

  Po vyčerpání programu   P.Lundák poděkoval přítomným za účast

  a mimořádnou schůzi výboru OS ve 21.30 hod. ukončil.

 

                                             zapsal  : P. Lundák