Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výbor 11.11.2015

27. 11. 2015

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů OS Středočeské

zápis č.4/2015

z výborové schůze která se konala v restauraci ,,Kocík“ v Něčíni dne 11.11.2015 od 18.30 hodin.

Přítomni viz.prezenční listina

 

Program: 1/ zahájení

 2/ kontrola úkolů

3/ zhodnocení Zemské výstavy

4/ příprava na výstavu OS

 5/ konference OS

6/diskuse

7/ závěr

 

1/  Zahájení provedl místopředseda OS př. Pavel Lundák

2/  Všechny úkoly jsou splněny

3/ Pořádání Zemské výstavy naším sdružení bylo zhodnoceno výborem celkově kladně, i ze strany    

     návštěvníků přišla ve většině kladná odezva. Až na malé detaily které se objevili v průběhu konání

výstavyale nic s čím bychom se jinak nedokázali vypořádat v dalším ročníku nebo při pořádání 

podobné akce.

4/ Výstava OS se bude konat v sobotu dne 21.11.2015 od  9.00  hodin v sále restaurace U Zelenků

v Obecnici.

5/ Od 10..30  hod.proběhne konference delegátů – klíč 1 : 5 .

     a/ nahlásit počty vystavovaných holubů př.P.Lundákovi do 18.11.2015

     b/ stavění klecí a příprava sálu proběhne 19.11.2015 od 15 hodin

     c/ příjem holubů 20.11.2015 od 16 do 18 hodin

     d/ karty zajistí př.P.Lundák

e/ ocenění zajistí př.P.Lundák

- v mistrovství starých holubů budeoceněno

            prvních  10 místdiplom + první 3.místa pohár

         - kategorie standard H a He - pohár

- vítěz každé kategorie - pohár

         - v mistrovství mladých bude oceněno

            prvních 5.míst diplom + první  3.místa pohár

         - uvolněná částka na veškeré ocenění 3 500kč

     f/ předání putovního poháru pro vítěze závodu Orleáns   /memoriál Vladimíra Kolaříka/zajištěno

     g/ posuzovatel výstavy bude př. Jonáš a pí.Hrubá

     h/ veterinární dozor zajistí př. Mvdr.J.Náhoda

ch/ klecné ve výši 20kč /uhradit pokladníkovi OS př.V.Poplštejnovi při předání holubů/

 i/ prodej holubářských produktů bude zajištěn fa.Ovator Sirotek

j/ vstup 50kč, ženy a děti vstup zdarma, pokladnu zajistí př.V.Kotas

 

  6/ odvoz kolekce holubů na CV zajistí - bude upřesněno na konferenci 21.11.2015

       Výbor vybral kandidáta na funkci výcvikář OS př.V.Pachole - bude projednáno na konferenci .

  7/ Místopředseda a jednatel poděkovali za hojnou účast a ukončili schůzi.

 

zápis provedl: Jan Lapáček

jednatel OS Středočeské