Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference 21.11.2015

27. 11. 2015

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů

oblastní spolek Středočeský

 

zápis č.5/2015 z konference která se konala dne 21.11.2015 v Obecnici v restauraci U Zelenků

přítomni  - viz. prezenční listina

 

Program: 1) zahájení

                  2) volba návrhové a mandátové komise

                  3) zpráva předsedy, výcvikáře a pokladníka OS         

                  4) návrhy závodního plánu na sezonu 2016

                  5) různé

                  6) diskuse

                  7) usnesení

                  8) závěr

 

1)zahájení konference provedl jednatel OS Jan Lapáček

2)návrhová komise – V.Mrkva, R.Štáfek, J.Fuka

mandátová komise – V.Pachole, R.Konečný, J.Šrederová

hlasování: 14:0:0

3)a - předseda OS V.Žid, zhodnotil sezonu 2015 za vydařenou, vše probíhalo dle plánu,

věci se řešili operativně a rychle. Tímto zároveň poděkoval všem, kteří se podíleli na

hladkém a zdárném  průběhu.

     - v závodní sezoně mladých byl vypuštěn závod Amberg 3. Peníze za tento závod budou vráceny na

        jednotlivá střediska, jak bylo odhlasováno v zápise č.3/2015, bod 3.

- přepravní auto zazimováno, zagarážováno

- před sezonou nás čeká na autě nutná oprava převodky řízení a výměny silenbloků

- termíny národních závodů pro závodní sezonu 2016  budou oznámeny po konferenci ČSCHPH

    b- výcvikář omluven-nemocen

    c- pokladník omluven-nemocen

 4)a-závodní plán pro nadcházející sezonu 2016 bude ještě upřesněn, tak jako termíny národních

závodů .

    b- padla připomínka k vypouštěcímu místu Tachov. Některé ZO nechtějí létat z tohoto  

vypouštěcího místa, jelikož zde bývá velká kumulace holubů a dochází k větším ztrátám.

         Tento bod bude zohledněn při skladbě závodního plánu na nadcházející sezonu 2016.

     c- připomínka k nahlašování starých holubů i holoubat na závodní sezonu . Jedná se o dodatečné

        dohlašování chovatelů           

do programu během sezony, kdy už je vše uzavřeno. Pokud nebude mít chovatel   

nahlášené a zaplacené lety  jak starých holubů , tak i holoubat před sezonou, nebude mu  

        umožněno , aby nasadil své holuby

do přepravního auta. Ne jako tomu bylo u některých jedinců již dříve.

Zodpovídat za to budou vedoucí zasazovacíh středisek.

     d- návrh př.P.Lundáka na zařazení závodu Aschafenburg do závodního plánu OS. Tento závod 

by byl zařazen do programu tak, aby se odletěl ještě před NZ Aschafenburg.

V praxi by se jednalo o takový trénink pro holuby , jelikož naše OS nelétá  z tohoto směru

a pak ve velké konkurenci se naši holubi hůře prosazují.       

hlasování: 13:1:0

5)a - dotaz na uspořádání výstavy OS v jeden den. V pátek připravit sál a postavit výstavní

klece, druhý den ráno dodat holubi, posoudit a provést vyhodnocení.

            Bude zváženo pro příští termín.

b- vedoucí zasazovacích středisek zašlou v elektronické podobě na adresu jednatele OS počty

 všech boxů které máte na střediscích, jejich čísla a název ZO které podle nalepené vignety

patří. Termín do 2O.12.2015

 

c- je třeba dbát na dodržování rozpisu při umisťování přepravních boxů do auta ,  aby poté

   nedocházelo k záměnám košů z jiných ZO. Budou dohlížet vedoucí zasazovacích středisek.

 

 

        d- do 20.12.2015 vybrat členské příspěvky a formou převodu z účtu je převést na účet OS.

Do poznámky připsat název ZO aby bylo zřejmé od koho peníze přichází.

Připomínám číslo ůčtu OS: 2000365260/2010     (fio banka)

             závodící člen 600 kč

             člen nad 70 let 500 kč

             nezávodící člen 100 kč

             časopis Poštovní holub / Inf.zpravodaj / - 160,-Kč – platí jen přihlášení odběratelé

    člen do 18 let osvobozen od poplatku

Pro závodní sezonu 2016 byl navržen a odsouhlasen příspěvek na přepravní auto pro

člena který závodí v hodnotě 100 kč.

             hlasování 14:0:O

- příspěvek se nebude týkat členů ZO Vlašim, pokud odejde na sezonu 2016 hostovat

do OS Tábor.

     6)a- po rezignaci př. P.Husáka na funkci výcvikář OS, byl na tento post navržen a odsouhlasen

 př. V.Pachole.

hlasování: 14:0:0

        b- byl odsouhlasen nákup ještě jedné karty do kamery. Zajistí př.R.Konečný.

hlasování: 14:0:0

        c- byla upřesněna otázka napájení holubů před startem. Holubi na KT napájeny nebudou.

Napájeny budou pouze v případě extrémního počasí, tak jako tomu bylo  třeba letošní  sezonu.

Bude řešeno operativně.  ST a DT napájeny budou vždy.

        d- součástí dokumentace startu holubů bude i ošetření holubů před samotným startem.  

            Tím je myšleno napájení, či případné krmení u DT.

        e- kolekci holubů na Celostátní výstavu do Hluku odveze př.V.Žid a př.V.Poplštejn

           - holubi se přivezou do Obecnice k př.V.Poplštejnovi ve čtrvtek 10.12.2015 mezi 19-20 hodinou.

           - transport holubů z CV bude řešen operativně na místě. Vystavené holuby si vyzvednou

případní majitelé nebo jejich pověření zástupci. Zbytek po domluvě zajistí př.P.Lundák.

             Ten holubi odveze na Slivenec k př.V.Slavíkovi, kde bude možnos si holuby vyzvednout

 v neděli po 9hodině.

hlasování: 14:0:0

           - veterinární zprávu zajistí př.P.Lundák

           - karty zajistí př.V.Žid a př.V.Pachole

           - seznam kolekce zajistí př.V.Pachole

     7)    konference bere na vědomí všechny body zápisu a jako správný je odhlasovala

hlasování: 14:0:0

     8)    na závěr poděkoval jednatel všem přítomným za účast  a konferenci ukončil.

      

 

 

             zápis provedl: Jan Lapáček

             jednatel  oblastního spolku